prarėžimas

prarėžimas
1 prarėžìmas sm. (2) N1 prarėžti 1: Prarėžimas kūno su peiliu I. \ rėžimas; aprėžimas; atrėžimas; įrėžimas; išrėžimas; nurėžimas; parėžimas; perrėžimas; prarėžimas; užrėžimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • antis — 2 añtis sm. (2) K; SD434 1. marškinių perskėlimas per krūtinę: Visas añtis marškiniam išplyšo Grž. Taip siaurą tepraskėlei man marškiniams añtį, jog galva vos tik pratelpa Sr. Atlapu ančiù šalta Pc. Marškiniai anta vieno añčio (šone… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprėžimas — 1 aprėžìmas sm. (2) 1. Sut → 1 aprėžti 2. 2. DŽ1 → 1 aprėžti 5: Teisinės asmenybės aprėžimas arba panaikinimas EncIV1400. Jiems nereikėjo jokių patentų, leidimų ir kitokių aprėžimų Šlč. rėžimas; aprėžimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrėžimas — 1 atrėžìmas sm. (2) DŽ → 1 atrėžti 1. ║ Buržuazinė vyriausybė pasitenkino vien sklypo atrėžimu, nepaskirdama kiek daugiau lėšų įsikurti rš. Girininkija, baigusi biržių atrėžimą, sudaro biržių santrauką sp. rėžimas; aprėžimas; atrėžimas;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrėžimas — 1 išrėžìmas sm. (2); Sut → 1 išrėžti 1. rėžimas; aprėžimas; atrėžimas; įrėžimas; išrėžimas; nurėžimas; parėžimas; perrėžimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurėžimas — 1 nurėžìmas sm. (2) DŽ1, nurėžimas (1) → 1 nurėžti 1. ║ Pasiutęs nurėžimas arų – par pusę DūnŽ. rėžimas; aprėžimas; atrėžimas; įrėžimas; išrėžimas; nurėžimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parėžimas — 1 parėžìmas sm. (2) → 1 parėžti 5: Parėžimas teisybės nepatiko Vn. Tai parėžimas, gelbėk Pondieve, svetimam žmoguo, kokius ragus tas vaikas tura DunŽ. rėžimas; aprėžimas; atrėžimas; įrėžimas; išrėžimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perrėžimas — 1 perrėžimas sm. (1) Sut → 1 perrėžti 1. rėžimas; aprėžimas; atrėžimas; įrėžimas; išrėžimas; nurėžimas; parėžimas; perrėžimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prorėžis — sm. (1) 1. vieta tarp dviejų paralelių juostų: Prorėžiai platūs NdŽ. 2. BŽ446 drabužio prakirpimas, praskiepas. 3. žemės rėžis: Dvaro arimai dar buvo nedideli ir išsimėtę prorėžiais tarp valstiečių sklypų rš. Laukas prorėžiais eina (čia vienų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rėžimas — 1 rėžìmas sm. (2), rėžimas (1) → 1 rėžti: 1. N, K, I, DŽ 2. SD328, I. 3. I → 1 rėžti 6: Nuo to Dievo rėžimo [su nuodėguliu] ir paliko gandrui ant nugaros juodas lopas SI81. Tai rėžimas – lazda lūžo DūnŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užrėžimas — 1 užrėžìmas sm. (2) DŽ1 → 1 užrėžti 5: Dėl šito užrėžìmo da nemirsi Ds. Tokiu užrėžimu vaiką galėjo užmušti DūnŽ. rėžimas; aprėžimas; atrėžimas; įrėžimas; išrėžimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”